top of page

Gestaltterapi

Individuelt, par og gruppe

Gestaltterapi er i utgangspunktet en samtaleterapi. En retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene våre.

 

Alle mennesker er født med evnen til å være i kontakt med seg selv og andre mennesker, slik at livet kan oppleves meningsfullt og tilfredsstillende.

Men det kan være opplevelser fra barndommen eller senere i livet som forstyrrer denne prosessen, slik at et menneske kan oppleve å stå fast i et fiksert mønster eller troen på at det er noe det faktisk ikke er.

 

I terapien ønsker vi å undersøke disse mønstrene, troen og synliggjøre om noen av disse mønstrene er traumerelatert.

 

Individualterapien gir deg mulighet til å la dine relasjonelle mønstre utspille seg følelsesmessig i relasjon til meg, terapeuten. I gruppeterapien vil dette utspille seg mellom deltagerne i gruppen, trygt veiledet av meg, terapeuten.

 

Gestaltterapien ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls, i samarbeid med Paul Goodman på slutten av 1950- tallet i USA.

 

Gestalt betyr: Meningsfull helhet.

norsk_gest_logo.png
bottom of page