top of page

Traumeterapi - IoPT

Individuelt og gruppe

Traume betyr skade eller sår fysisk eller psykisk.

 

Et menneske blir per definisjon et traumeoffer når den får en skade, og det ikke klarer å håndtere den med de kroppslige og psykiske ressursene det har til rådighet. (Dr.Franz Ruppert, grunnleggeren av IopT- traumebehandling)

 

Vi mennesker har en fantastisk egenskap til å overleve ekstreme situasjoner og skadelige relasjoner.

For å kunne overleve, eller kunne overleve på best mulig måte, kan vi fortrenge opplevelser og følelser som er for overveldende for oss når de skjer. Hvis disse traumefølelsene – som er utenfor vår bevissthet etter traumatiseringen – blir «trigget», kan vi oppleve uhensiktsmessige voldsomme følelsesmessige reaksjoner. Det kan oppleves helt uforklarlig og komme helt plutselig. Det kan kan for eksempel være en følelse av stress, uro, angst eller panikk.

 

Traumatiske erfaringer får det overordnede psykiske systemet til å slutte å regulere seg selv. (Dr. Franz Ruppert)

Hva skjedde med deg og hvilke konsekvenser har det i livet ditt nå?

 

  • Hvilke hendelser eller relasjoner kan ha vært traumatiserende i ditt liv?

  • Hvilke strategier har du brukt for å overleve på best mulig måte til nå?

  • Hvor mye og hvordan har du måttet tilpasse deg?

  • Hvordan repeterer disse mønstrene seg i andre relasjoner og situasjoner?

  • Hvordan påvirker de livet ditt nå?

  • Hvordan kan du komme ut av denne repeterende adferden?

  • Hva «trigger» traumefølelser og opplevelser i deg?

  • Hva har andre fortalt deg at du er, som du faktisk ikke er?

  • Hva vil du, og hvordan kan du få kontakt med egen Identitet og egen vilje?

Den terapeutiske metoden i behandlingen

 

Intensjonsmetoden er den terapeutiske metoden som blir brukt i denne traumebehandlingen. Den speiler de psykiske strukturene i deg som klient. Dette synliggjøres gjennom en resoneringsprosess i terapien, trygt veiledet av meg som terapeut. Det blir kalt et «selvmøte». Et møte med de hendelsene og følelsene som ble fortrengt under traumatiseringen. Vi integrerer oppdagelsene som blir gjort i resoneringsprosessene gjennom samtaler i etterkant. Når vi er en gruppe, er de andre i gruppen resonans personer for klienten som arbeider. Vi kaller derfor terapien i traumegruppe for individualterapi i gruppe.

 

IoPT er forkortelse for: Identitetsorientert Psykotraume teori og Terapi.

Den er grunnlagt av Dr. Franz Ruppert.

 

Les mer: 

Norsk traumeterapeut-forening 


IoPT Norge


Franz Ruppert

cropped-NTF-logo-for-trykkv3-.png
bottom of page