top of page

Hva jeg tilbyr

Alle mennesker er unike og er skapt til å utvikle seg. For de fleste av oss, er det allikevel helt uunngåelig at denne utviklings-prosessen forstyrres av omgivelsene våre, i større eller mindre grad. Det kan være på grunn av konkrete katastrofer vi opplever, i relasjonen til omsorgspersonene som skal elske og beskytte oss, eller fra andre mennesker vi knytter oss til i løpet av livet.

 

Et hvert individ må tilpasse seg sine omgivelser, men i noen tilfeller kan denne tilpasningen bli så ekstrem eller fastlåst, at den går på bekostning av individets identitet og egen vilje. Vi kan utvikle handlingsmønstre, som var helt livsnødvendig for å overleve på best mulig måte en gang i livet, men som rett og slett kan være skadelig for oss i det livet vi lever nå. Det kan gjøre at egne behov blir utydelige, det kan bli vanskelig å ta valg, å tro på seg selv og å finne mening i livet.

 

I terapi-prosessen rettes oppmerksomheten mot hva som skjer i tanker, kropp og følelser hos deg, når vi utforsker situasjoner og relasjoner. Dette kan vi gjøre gjennom ren samtale, gjennom kreative uttrykksformer, eller med den spesifikke traume-metoden IoPT. Dette bestemmer du selv, avhengig av hva som passer best for deg. Som terapeut vil jeg støtte, utfordre og veilede deg i disse prosessene.

​Kjenner du deg igjen i noe av dette? 

 • ​Stress og uro

 • Ensomhet/isolasjon

 • Vanskelig tilknytning

 • Seksuell traumatisering

 • Følelsesmessig ustabilitet

 • Manglende frihet og ansvar

 • Manglende identitetsfølelse

 • Mangel på kontroll

 • Meningsløshet/tomhet/stagnasjon

 • Skam

 • Sorg og tap​

 • Uhensiktsmessige  handlingsmønstre 

 • Vold: fysisk, psykisk og latent

 • Depresjon eller nedstemthet

 • Overdreven frykt eller angst

 • Overdrevent kontrollbehov

 • Fysiske plager

Er dere i en akutt krise akkurat nå?

Er det en vedvarende høylytt konflikt?

Snakker dere ikke sammen i det hele tatt?

Kommunikasjon kommer fra ordet communicare og betyr: «gjøre sammen».

 

Hvordan skal vi gjøre det sammen?

Gjennom å se hvordan kommunikasjonen og samspillet mellom dere er i terapien, kan det bli tydelig hva som fungerer mellom dere og hvordan dere kan utvikle dere sammen.

 

I et par har man to forskjellige oppvekstserfaringer, referanser og handlingsmønstre.

Å etablere god kommunikasjon krever at man har kjennskap til seg selv -

hvorfor man gjør som man gjør - men også kjennskap til sin partners erfaringer og referanser. Derfor kan det være lurt å ha individuelle timer parallelt. Slik kan man bli bedre kjent med seg selv og få anledning til å bearbeide egne traumer. Sammen finner vi ut hva som er best for dere.

Individuelt og i gruppe

Som godkjent veileder (mngf) kan jeg veilede andre gestaltterapeuter og annet
helsepersonell. Jeg kan også veilede andre faggrupper som ønsker å se på utfordringer eller
endringsmuligheter på arbeidsplassen

 

Veiledning av:

Egne klienter/pasienter i din praksis

Utfordringer og utviklingsmuligheter
- Som leder og fagansvarlig

-Som arbeidstaker

Dette gjør vi både gjennom praktiske øvelser og faglig samtale.

bottom of page