top of page

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Anne Gabrielle Sørensen

 

Anne Gabrielle Sørensen, Gestaltterapeut og Veileder MNGF ,- og IoPT traumeterapaut NTF, org.nr. 981754026, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

 • Klienter

 • Personer som mottar Gestaltveiledning

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter og timeavtaler. Føres i avtalebok ved hånd. På egen datamaskin,
  ,-passord beskyttet og ikke knyttet til et nettverk.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og boligadresse. På papir. Innelåst i låst skap.

 • Samtykke skjema vdr. journalføring.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas),
  for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • SK regnskap v/ Solveig Kjølsund: økonomi og regnskap

 • Conta fakturering: fakturering på mail

 • Domeneshop: for epost og web-hotell

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost : anngab@online.no eller telefon +47 97094713

bottom of page